ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติงานประจำที่ทำการปกครองอำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564